خطا قرارداد میزبانی برای پورتال اتحادیه تعاونی های فرش دستبافت روستایی در تاریخ 1-مهر-2019 منقضی خواهد شد. لطفا با info@azaretfa.ir به منظور کسب اطلاعات بیشتر تماس حاص نمایید.