اخبار و رویدادها
اتحادیه تعاونی های فرش دستبافت روستایی استان آذربایجان شرقی در یک نگاه

معروفترین داربافت ایرانی فرش دستبافت می باشد. این صنعت و هنر ارزشمند که جهت رفع نیازهای معیشتی مردم ارزآور نیز است از نظر صادراتی تا بحال موقعیت متمایزی رادر کشورمان کسب کرده است و همیشه رقم قابل توجهی از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است . با عنایت به اینکه فرش دستباف ترکیبی از هنر و صنعت به شمار می رود در نتیجه عرضه هرگونه جلوه را از دیگر فرآورده های هنری و غیر نفتی سلب کرده است .فرش به عنوان تامین کننده اکثر مردم ایران محسوب می شود و با فرهنگ مردم ایران عجین شده است مردم روستاها و قسمتی از مردم شهر ها با این هنر و صنعت خوی گرفته اند و در اکثر خانه ها از صبح تا غروب خورشید صدای دفه استاد کار و بافندگان قالی نشانگر زنده بودن هنر فرش در ایران می باشد.
بدلیل پراکندگی حوزه جغرافیای بافندگان سازماندهی ومدیریت و برنامه ریزی برای رفع نیاز های ضروری بافندگان بسیار مشکل می باشد.تامین مواد اولیه ،تامین تسهیلات مورد نیاز بافندگان ،بهداشتی کردن محیط کار،بیمه و تامین آینده بافندگان بازاریابی و فروش تولیدات بافندگان عمده مسائلی هستند که تا بحال کمتر به آنها پرداخته شده است.برای هدایت ،سازماندهی ،مدیریت و حل قسمتی از مشکلات بافندگان در سال 1369مطالعه تشکیل تعاونیهای فرش درمناطق مختلف استان شروع شد.بدلیل بالا بودن تعداد بافندگان و حجم تولیدات فرش در شهرستانهای مختلف در اکثر شهرستانها و بخشهای تابعه متقاضی تعاونی فرش دستباف بودند با عنایت به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از استان استانهای مهم تولید و صادرات فرش دستباف بشمار می رود.و بیش از 30%ارزش ریالی صادرات فرش به این استان اختصاص دارد لذا تشکیل تعاونیهای فرش و اتحادیه فرش استان یکی از ضرورتهای جامعه بافندگان فرش بود.بعداز بررسی و مطالعه اولیه اولین تعاونیهای فرش در سال 1370در استان آذربایجان شرقی تشکیل شدند بعداز تشکیل 30تعاونی در مناطق مختلف استان رای نظارت و هدایت و مدیریت تعاونیها زمینه لازم برای تشکیل اتحادیه فرش دستباف روستائی فراهم گردید .در همین راستا در سال 1374/10/26 اتحادیه فرش دستباف روستائی استان تحت شماره 196 با سرمایه بالغ برپنجاه دو میلیون و پانصد هزارریال در دایره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسید عمده اهداف تشکیل اتحادیه فرش دستباف روستائی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد.

  • ارائه خدمات آموزشی فرهنگی، تبلیغاتی در راستای فرش دستباف به تعاونی های فرش 
  • ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون مصنوعات مورد نیازتعاونی های عضو
  • تهیه، تامین و تبدیل مواد اولیه و ابزار کار مورد نیاز تعاونی ها
  • بازار یابی و فروش تولیدات اعضاء به قیمت مناسب
  • پذیرش سفارش از اتحادیه مرکزی برای فروش محصولات تعاونی ها
  • ارائه خدمات مالی به تعاونیها برای تنظیم تراز مالی و ثبت دفاتر قانونی آنها
  • نظارت بر فعالیت ها تعاونی ها در چهارچوب اساسنامه اتحادیه تعاونی های عضو

اتحادیه فرش دستباف روستائی استان از بدو تاسیس تا بحال خدمات خوبی به اعضاءارائه نموده ولی بدلیل حجم بالای نیاز و مشکلات خدمات ارائه شده بسیار اندک می نماید و برای تامین قسمتی از نیازهای تعاونیهای فرش دستباف تحت پوشش نیاز به تخصیص اعتبارات مدت دار و کم بهره جهت کمک به بهسازی محیط کار بافندگان عضو و حل مشکل بیمه و ایجاد انگیزه در بافندگان و تامین آینده اعضاءو بازاریابی و فروش تولیدات تعاونیها بسیار ضروری می باشد.

 

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟