حضور اتحادیه فرش روستایی آذربایجانشرقی در نمایشگاه بین المللی تهران
Tuesday, August 22, 2017 by مدیر پورتال

 

اتحادیه تعـاونی های تولیدکنندگـان فرش دستباف روستایی آذربایجانشرقی، در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران که از تاریخ 1 الی7 شهریور در محل نمایشـگاه بین المللی تهــران برگـزار خواهد شد، در سالن 35 میزبان علاقمندان خواهد بود.